JEST PROJEKT PRZYSZŁOROCZNEGO BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

0

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie projektu budżetu województwa na rok 2018. W budżecie na rok 2018 zaplanowano dochody na poziomie ok. 703,9 mln zł. Planowane wydatki to 796,3 mln zł, w tym wydatki bieżące 441,6 mln zł, wydatki majątkowe – 354,7 mln zł.

Jest to budżet trudny z uwagi na zmniejszone, w stosunku do lat ubiegłych, dochody z CIT – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin – natomiast zabezpiecza on wszystkie niezbędne wydatki, w tym potrzeby finansowe jednostek samorządu województwa.

Projekt budżetu zakłada zmniejszenie wydatków bieżących w stosunku do roku 2017 do poziomu 441,6 mln zł (w bieżącym roku planowane wykonanie to 454,1 mln zł). Konieczność redukcji wydatków wynika z założenia, że wielkość dochodów z CIT w 2018 r. nie będzie większa niż przewidywane ich wykonanie w roku bieżącym. Wydatki majątkowe, w kwocie ok. 355 mln zł, to blisko połowa wszystkich wydatków budżetu.

Planowany deficyt budżetu, wynoszący 92,4 mln zł, będzie pokrywany kredytem w kwocie 62,4 mln zł oraz wolnymi środkami z lat wcześniejszych. Inwestycje i projekty realizowane wyłącznie ze środków własnych (w tym wkład własny do projektów unijnych), to ponad 77 mln zł. Oznacza to, że zaciągany kredyt finansujący deficyt, w całości przeznaczony jest na cele inwestycyjne. Zadłużenie samorządu województwa na koniec 2018 r. założono na poziomie 363 mln zł.

Uchwalenie budżetu samorządu województwa na 2018 rok, a także Wieloletniej Prognozy Finansowej Samorządu Województwa będzie przedmiotem obrad ostatniej w tym roku, grudniowej sesji Sejmiku Województwa.

:: Urząd Marszałkowski

Reklama
PODZIEL SIĘ