REGION STAWIA NA PROFILAKTYKĘ I WCZESNE WYKRYWANIE CHORÓB ODKLESZCZOWYCH

0

W olsztyńskiej Restauracji Przystań odbyła się konferencja poświęcona profilaktyce i wczesnemu wykrywaniu zakaźnych chorób odkleszczowych. Podczas spotkania przedstawiono także główne założenia konkursu na projekty uwzględniające akcje informacyjno-edukacyjne oraz badania laboratoryjne, właśnie w tym zakresie.

Reklama
PODZIEL SIĘ