ŁZY WRUSZENIA, WSPOMNIENIA I MUZYKA. KOMBATANCI NA KONCERCIE W FILHARMONII

0

Z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość RP, w filharmonii odbył się koncert, na który kombatantów zaprosił marszałek Gustaw Marek Brzezin.  Jak mówi Piotr Sułkowski, dyrektor naczelny i artystyczny Filarmonii Warmińsko-Mazurskiej, w muzyce przygotowanej na uroczystość, chodziło o przypomnienie pozytywnych wspomnień. 

Reklama
PODZIEL SIĘ